HTC
Cty: 15,100,000 đ
Cty: 8,990,000 đ
Cty: 4,790,000 đ
Cty: 4,880,000 đ
Cty: 4,300,000 đ
Cty: 3,550,000 đ
Cty: 3,450,000 đ
Cty: 2,450,000 đ
Đặc quyền S7/S7Edge
Trả góp